Jarmarki Świąteczne
Niemcy | Polska

Jarmarki świąteczne

22 grudnia, 2018

Uwiel­biam jarmarki świą­teczne. Wiem, że dla nie­któ­rych może wyda­wać się to dziwne, ale tak mam, no trudno. Chyba stało się to moją tra­dy­cją, że w grud­niu jeż­dżę w różne miej­sca i men­tal­nie przy­go­to­wuje się do świąt. Zaczęło się od tego, że gdy byłam w Niem­czech na Era­smu­sie jeździ­li­śmy do pobli­skich mia­ste­czek na jarmarki. Bar­dzo mi się wtedy ta atmos­fera spodo­bała i od tam­tej pory co roku gdzieś się wybie­ram. Czę­sto łączę te wyjazdy ze spo­tka­niami ze zna­jo­mymi. Cud­nie nadra­bia się zale­gło­ści przy grza­nym winie: )

Wrocław

To pierwszy jarmark, który udało mi się odwiedzić. Atmosferą jest bardzo zbliżony do tego co miałam okazję widzieć w Niemczech. Z racji tego, że byłam w weekend otwarcia, to było dość sporo ludzi. Ciężko zatem było się tam poruszać. Rynek, Oławska, Świdnicka i plac Solny zostały owładnięte przedświątecznym szaleństwem. Organizatorzy zadbali o to żeby najmłodsi na jarmarku się nie nudzili. W Bajkowym Lasku dzieci mogą posłuchać klasycznych bajek, przejechać się karuzelą, a na placu Solnym odwiedzić Galerię Mikołaja. Na jarmarku można spróbować przeróżnych smakołyków czy kupić ciekawe prezenty na święta. Żeby w pełni cieszyć się magią wrocławskiego jarmarku warto jednak wybrać się w tygodniu. W weekend zdecydowanie jest za dużo ludzi i co niektórym może to przeszkadzać.

Wroclaw Poland Jarmarki
Wroclaw Poland Jarmarki
Wroclaw Poland Jarmarki
Wroclaw Poland Jarmarki

Hanower

Pierw­szy jarmark w Hanowerze można już odwie­dzić wycho­dząc z dworca kole­jo­wego. Jest on mniej­szy i tro­chę mniej kli­ma­tyczny niż ten w Alt­stadt, czyli sta­rym mie­ście. Jakieś 10 minut od dworca, przy Markt­kir­che znaj­duje sie główny jarmark. Na 130 sto­iskach można zna­leźć ręko­dzieło, sło­dy­cze oraz coś do jedze­nia i picia. Jak zwy­kle zja­dłam Kar­tof­fel­puf­fer – placki ziem­nia­czane z dodat­ko­wym musem jabł­ko­wym. Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć grzańca z dodat­kiem Ama­retto.

Hannover Germany Jarmarki
Hannover Germany Jarmarki

Hannover Germany Jarmarki

Hannover Germany Jarmarki
Hannover Germany Jarmarki

Berlin

W Ber­li­nie w tym roku jest aż ok 75 róż­nych jarmarków świą­tecz­nych. Wybór jest zatem cał­kiem spory. W zeszłym roku byłam m.in. na Ale­xan­der­platz, który był bar­dzo tury­styczny i na bar­dzo cie­ka­wym jarmarku w Kul­tur­brau­erei. W tym roku mia­łam oka­zję odwie­dzić ogród miej­ski Prin­zes­sin­nen­gar­ten w sercu Kreu­zbo­ergu, który był taką alter­na­tywną wer­sją tra­dy­cyj­nych jarmarków. Prin­zes­sin­nen­gar­ten (z niem. “Ogród Księżniczek”) jest swoją drogą bardzo ciekawą inicjatywą. Ten urban gar­den został stworzony przez grupę ochotników w 2009 roku. Zaadaptowali oni wtedy opusz­czone tereny przy sta­cji metra Moritz­platz. Dziś miej­sce to jest jed­nym z popu­lar­niej­szych tego typu prze­strzeni w Ber­li­nie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Berlin Germany Jarmarki

Berlin Germany Jarmarki
Berlin Germany Jarmarki
Berlin Germany Jarmarki
Berlin Germany Jarmarki

Kraków

Tutaj zdecydowanie miałam najbliżej. Mimo to, przez długi czas było mi nie po drodze, żeby wybrać się na krakowski Rynek. Jak się już w końcu wybrałam, to byłam trochę zawiedziona. Nie dość, że tworzą się kolejki po grzane wino to do tego jest ono podawane w jednorazowych kubeczkach. Przeszłam dość szybko po budkach, ale zauważyłam, że wszystko to już było rok temu. Mimo, że krakowski jarmark jest dość skromny to i tak Kraków w czasie świąt jest pięknie przyozdobiony i w tym roku nawet choinka wygląda lepiej niż w poprzednich latach.

Kraków Poland Jarmarki

Kraków Poland Jarmarki
Kraków Poland Jarmarki
Kraków Poland Jarmarki
Kraków Poland Jarmarki

Kraków Poland Jarmarki

Lubicie jarmarki? Macie swoje ulubione?

Only registered users can comment.

  1. Pięknie się prezentują te jarmarki. Pogoda mocno zniechęca mnie aby wybierać się do innych miast, ale podziwiam zapał innych 🙂
    Te plastikowe kubeczki do grzańca w Krakowie, to rzeczywiście niefajne podejście 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *